Parafialny Zespół CARITAS
Witamy! "CARITAS" parafialna

Parafialny Zespół CARITAS PDF Drukuj Email

 

Logo CARITAS 16 listopada 1993 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii ks. Zbigniewa Dziedzica powstał zespół charytatywny liczący siedem osób. W październiku 1998 roku, działalność zespołu została oficjalnie zgłoszona w Oddziale "Caritas" Diecezji Łowickiej.

Główne formy działalności zespołu:

 1. Przyjmowanie i wydawanie odzieży.
 2. Organizowanie spotkań z ludźmi samotnymi, chorymi i potrzebującymi wsparcia.
  Spotkania organizowane były z okazji:
  • • Tygodnia Miłosierdzia
  • • Światowego Dnia Chorych
  • • Opłatka przed świętami Bożego Narodzenia.
 3. Odwiedziny chorych i osamotnionych ludzi w ich miejscu zamieszkania - polegają na bezpośredniej pomocy w domu oraz udzielaniu porad mających na celu rozwiązanie problemów rodziny.
 4. Przygotowanie i roznoszenie paczek żywnościowych, środków czystości i odzieży przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi.
 5. Pozyskiwanie środków finansowych:
  • • sprzedaż zniczy
  • • świec bożonarodzeniowych
  • • zbiórki niedzielne do puszek.
   • Zebrane pieniądze przeznaczano na zakup lekarstw, opłacanie rachunków za energię elektryczną, zakup odzieży i butów dla dzieci,
  • • pomoc w spłacie zadłużenia w opłatach za czynsz (przypadki losowe). Każda udzielona pomoc finansowa wiązała się z rozeznaniem sytuacji rodziny w środowisku.
 6. Zbiórka żywności (prowadzona od 2002 r.) przy okazji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, gdy parafianie wkładają przyniesioną przez siebie żywność do kosza wystawionego w kościele.
  Oprócz stałych form pracy zespól organizuje akcje okazjonalne, np. dla powodzian (w 1997 r. i 2001 r.).
  Akcje polegały na zbieraniu nowej odzieży, pościeli, koców, środków czystości, żywności i wody oraz zbiórki pieniężnej (w 2001 r. zebrano dla powodzian 8. 410 zł).

CARITAS Zespół Caritas jest jednym z najdłużej działających zespołów w naszej parafii. Jego działalność nie byłaby możliwa bez osobistego wsparcia i zaangażowania ksiedza Proboszcza, który wpajał nam, ze wiarę, którą przekazujemy w pracy na rzecz niesienia pomocy potrzebującym, należy powierzyć Matce Bożej Wspomozycielce Wiernych. Ona będzie nas wspomagać i umacniać.

Parafialne Centrum Pomocy Potrzebującym CARITAS: czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 1600-1800.